Hostia

Tuhle otázku jsem už slyšela nebo četla od mnoha začínajících krajkářek. Univerzální návod na to není. Záleží na tom, jaké typy krajek krajkářka nebo krajkář chce navrhovat. Já osobně jsem začínala od naprosto jednoduchých tvarů. Kolečka, čtverce, beztvaré cosi, co vznikne při bezmyšlenkovém čmárání při telefonování, poslouchání, apod.