Kniha Názvy Českých a Slovenských krajek

10.01.2022

Milí čitatelia, aj v novom roku budeme pokračovať v tradičných rubrikách. Jednou z nich sú aj recenzie. 

V poradí už štvrtou knihou z mojej knižnice (opäť tej digitálnej), je kniha od Marie Štěpánkové Názvy Českých a Slovenských krajek. Vyšla v roku 2003. Ako inak zohnala som ju v knižnici v Hradci Králové. Preto pre Českú republiku pripomínam vyskúšať knižnice a alebo medziknižničnu výpožičku a na Slovensku vyskúšajte Uľuv. 

Kniha má 60 strán. Samotný obsah, ktorý je umiestnený ku koncu knihy vám napovie, že sa jedná o obsahovo bohatú knihu. Vysvetlené sú tu základne pojmy, druhy čipiek, prvky, motivy a podobne. Každý pojem je stručke vysvetlený a je k nemu priradený aj obrázok, aby sme presne vedeli o aký prvok sa jedná.

Na konci knihy nájdete prílohu, kde sú rôzny typy čipiek, s určenou lokalitou a vy si ich podľa toho môžete vyskúšať upaličkovať. 

Myslím si že ide o veľmi stručnú, ale obsahovo bohatú príručku pre každého, kto sa chcem čipkám venovať podrobnejšie a poznať špecifiká ich motívov.