Kniha Príbeh vlákna - Textilné remeslá na Slovensku

11.07.2022

Už niekoľko rokov mám doma knihu od Zory Mintalovej Zubercovej o Textilných remeslách na Slovensku. Myslím, že som ju kupila v čase keď ešte len vychádzala. Bolo to v roku 2016 u nakladateľstvá Slovart.

Mám v úmysle si ju znova prečítať, pretože je doslova nabitá informáciami. Mám 208 strán a plná textu. Ten nie je zámerne rozbitý obrázkami pre vyplnenie stránky. Obrazová príloha sa nachádza zhruba v strede knihy a obsahuje 34 obrázkov aj s popisom.

Tejto knihe prídu na chuť hlavne milovníci histórie a dlhých podrobných textov. Kniha je rozdelené do troch kapitol.

V prvej sa dozvieme o domácej výrobe a počiatku remesiel, ako vznikali a ako sa vyvíjali. Až sa na konci kapitoly dozvieme ako sa postupne začali remeslá organizovať do dielní a cechov.

Druhá kapitola je venovaná textilnému vláknu od rastliny až po výrobu plátna, tkáčske umenie a čipku.

Tretia kapitola sa venuje liturgickým rúcham, cirkevným textíliam, ale aj pokrývkam vo svetstvom prostredí.

Na záver tu je zoznam použitej literatúry, tiež sa dozviete niečo o autorke alebo vám kniha ponúkne slovníček pojmov, ktoré sa vyskytujú v knihe a dnes ich už nepoznáme.

A čo vám poviem o štýle písania? Je jasný a zrozumiteľný. ak radi čítate, kniha vás pohltí a budete ju chcieť prečítať čo najskôr a najrýchlejšie, aby ste načerpali všetky informácie.

Sama sa chystám opäť k jej čítaniu, aby som si osviežila všetky informácie.