Knihy o čipkách na Honte a v Novohrade

11.04.2022

Možno by bolo vhodnejšie napísať, že sa jedná o niekoľko stránové brožúry, za to sú množstvom svojich informácii veľmi obsiahle. Všetky tri spája jedno meno a tým je Iveta Žlnková, ktorá sa paličkovaniu venuje už viac ako 30 rokov. Dokumentáciou čipkiek z Hontu od roku 1994.

O aké publikácie ide?

V roku 2011 vyšla v druhom vydaní v Škole tradičnej výroby a remesiel, ktorá patrí pod Ústredie ľudovej umeleckej výroby, publikácia Paličkované čipky z Hontu. Má 43 strán, na ktorých nájdeme históriu čipky v danej oblasti, pomôcky a spôsob ako si vyrobiť vlastné paličky, značky použité v predlohách  a na záver samotné vzory na paličkovanie. Tých tu je 17. Od jednoduchý po zložité, takže si každý vyberie na aký vzor sa cíti, prípadne môže sledovať svoj pokrok pri tvorbe honstianskej čipky. 

Druhou je publikácia Tylová čipka v Honte. Vyšla v roku 2017 vrámci projektu Návraty k hontianskej čioke. Autorsky sa na nej okrem Ivety Žlnkovej podielal aj Juraj Zajonc. O jej publikovanie sa zaslúžilo Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Veľký Krtíš a Banskobystrický samosprávny kraj. Má 32 strán a vyšla v náklade 500 kusov. Prvé strany sú venované textom o histórii tylovej čioky na Honte a príbehu Ivety Žlnkovej. Ďalej sú ti u vyobrazené tylové čipky, k niektorým sú pridané aj predlohy na upaličovanie. 

Hocinje kniha útla ponúka všetku inšpiráciu, ktorú čipkárka potrebuje. 
K publikácii som sa dostala vďaka osvetovému stredisku vo Veľkom Krtíši. Išlo o nepredajné kusy, ale ochotne mi ich zaslali. 

Treťou a poslednou knihou od Ivety Žlnkovej a Michaeli Škodovej je Novohradská paličkovaná čipka, ktorú vydalo Novohradské múzeum a galéria. Svojou štruktúrou sa podobá prvej knihe. Nájdeme tu 15 zaujimavých vzorov.tento krát sú vzory náročnejšie a preto sa predpokladá, že čipkárka, už ma nejaké skúsnosti s paličkovaním, alebo priamo s týmto typom čipky. Kniha má 40 strán. Vyšla v roku 2019 v náklade 200 kusov, preto vám dnes neviem zaručiť, že je táto publikácia ešte dostupná.