MEDAILONY

Žil v rokoch 1847 - 1922. Študoval na Akadémii výtvarných umení vo Viedni, kde svoje štúdium ukončil v roku 1869.

Autorka patrí do skupiny umelcov a remeselníkov, ktorí sa aktívne podieľali na zachovávaní tradícii ľudovej výroby. Toto obdobie je charakteristické nástupom funkcionalizmu, ktorý zjednodušoval a zúčelňoval tvary. Obytné priestory sa očistili od všetkého zbytočného. Paličková sa dokázala prispôsobiť tejto zmene a previedla svoje návrhy a realizácie...

Mária Serbousková sa narodila 26. júna 1895 v Javornici. Dodnes sa považuje za zakladateľku modernej paličkovanej čipky v Čechách. Jej umelecká kariéra musela prekonať množstvo prekážok. Navštevovala dievčenské lýceum v Hradci Králové, kde ju prostredie a hlavne profesor Bohumil Markous[1] viedli k láske k umeniu. Ďalším z vplyvov bolo aj...